اسکارهای باقیمانده از جوش همیشه قابل درمان نیستند !
آخرین ارسال
نوامبر 22, 2015, بدون نظر

اسکار به جای لک های باقیمانده بر پوست گفته می شود ، این لکه ها با توجه به اینکه عامل ایجاد کننده ی آن ها چیست ( جوش ، سوختگی […]