اسپکتورانت شربت شستشو دهنده ی شش ها
آخرین ارسال
ژانویه 31, 2015, بدون نظر

اسپکتورانت مهم ترین دارو برای کنترل سرفه های خشک درطول دوره ی سرماخوردگی می باشد و مکانیزم عمل آن به شکل جدا کردن خلط های اضافی و دفع آن ها […]