تقویت اسپرم و اهمیت نقش مرد در بارداری موفق و سالم
آخرین ارسال
اکتبر 21, 2015, بدون نظر

موارد حائزاهمیت در بارداری موفق اینگونه طبقه بندی می شوند : تقویت اسپرم و سلامت روحی زوجین ، دوم : وضع جسمی زن، چکاپ های دوره ای ، زایمان و […]