اسناد درونی و اسناد بیرونی دو واکنش ذهنی متفاوت
آخرین ارسال
اکتبر 12, 2015, بدون نظر

افراد دارای شخصیت های متفاوتی هستند ، هر فرد با توجه به روحیات فردی خود تفکر خاصی در مواجهه با پیروزی و شکست ها دارد ، اما افراد با اسناد […]