تکنولوژی و تراژدی دورافتادگی خانواده ها از یکدیگر !
آخرین ارسال
آوریل 30, 2015, بدون نظر

برخی از افراد و به دنبال آن جوامع ، فرهنگ استفاده ی صحیح و منطقی از امکانات در اختیارشان را ندارند و تکنولوژی ، یکی از همین چیزهاست !!! چرا […]