آرشیو : نوشته هایی با برچسب استعدادیابی کودکان

اهمیت شناسایی هوش های چندگانه در کودکان

اهمیت شناسایی هوش های چندگانه در کودکان

شما به عنوان یک پدر و مادر ، چقدر با هوش های چندگانه ی فرزندتان آشنایی دارید ؟ آیا اصلا معنای صحیح هوش های چندگانه ...

متن کامل »
استعداد های نهفته در رفتار کودک شما

استعداد های نهفته در رفتار کودک شما

استعداد های کودکان ممکن است به شکل نهفته یا نمایان باشد ، در نوع نهفته ، رفتار کودک موجب اذیت والدین و اطرافیان می شود ...

متن کامل »
قالب خبری