اهمیت شناسایی هوش های چندگانه در کودکان
آخرین ارسال
آوریل 14, 2015, بدون نظر

شما به عنوان یک پدر و مادر ، چقدر با هوش های چندگانه ی فرزندتان آشنایی دارید ؟ آیا اصلا معنای صحیح هوش های چندگانه را می دانید ؟ یک […]

استعداد های نهفته در رفتار کودک شما

استعداد های نهفته در رفتار کودک شما

مارس 16, 2015, بدون نظر

استعداد های کودکان ممکن است به شکل نهفته یا نمایان باشد ، در نوع نهفته ، رفتار کو [...]