عدم آمادگی برای ازدواج چه تبعاتی می تواند داشته باشد ؟
آخرین ارسال
مارس 23, 2016, بدون نظر

شاید تا به حال به این موضوع فکر نکرده باشید که عدم آمادگی برای ازدواج ، میتواند دارای چه تبعات بعضا سنگینی باشد . تبعاتی که در اکثر موارد ، هم […]

ازدواج ناموفق با مردانی که خصلت های نامناسب دارند !

ازدواج ناموفق با مردانی که خصلت های نامناسب دارند !

مارس 21, 2016, بدون نظر

برخی از مردان هستند که به دلیل داشتن خصلت هایی بعضا نامناسب ، ازدواج با آنها پرری [...]