ازدواج سپید و پیامدهای ناشی از این نوع همباشی ؟
آخرین ارسال
آگوست 17, 2017, بدون نظر

انگار این روزها ، واژه ای به نام ازدواج سپید بیشتر به گوش میخورد ! نوعی با هم بودن که در دین اسلام ، نه مورد قبول شرع است و […]