اریترومایسین دارویی جایگزین برای پنی سیلین ها در بیماران حساس
آخرین ارسال
ژانویه 21, 2017, بدون نظر

همانطور که در عنوان هم اشاره شد ، در این مقاله میخواهیم درخصوص داروی جایگزین پنی سیلین صحبت کنیم ؛ دارویی به نام اریترومایسین که مناسب بیماران حساس به پنی سیلین […]