تمایل به ارتباط جنسی در افراد بلغمی مزاج ؟
آخرین ارسال
ژانویه 14, 2018, بدون نظر

همانطور که میدانید افراد ، دارای مزاج های مختلفی هستند که مزاج بلغمی یکی از آنهاست ؛ در ادامه به بررسی بیشتر بلغمی مزاج ها و میزان تمایل جنسی در […]

ارتباط جنسی با همسر در صورت تک بعدی بودن چه مضراتی دارد ؟

ارتباط جنسی با همسر در صورت تک بعدی بودن چه مضراتی دارد ؟

فوریه 3, 2016, بدون نظر

در مطلب قبل به انواع ارتباط هایی را که بین زوجین شکل می گیرد اشاره کردیم ، گفتیم [...]