افکار وسواسی و اختلالی که از این نوع افکار شکل میگیرد ؟
آخرین ارسال
دسامبر 20, 2018, بدون نظر

افکار وسواسی نوعی از اختلال افکاری می باشد که می تواند منجر به ایجاد و شکل گیری وسواس فکری در فرد شده که اگر درمان نگردد ، مشکلات دیگری را […]