انسان ضد اجتماعی و معیارهای تشخیصی برای این اختلال
آخرین ارسال
جولای 21, 2017, بدون نظر

انسان ضد اجتماعی دارای معیارهای متعدد تشخیصی می باشد و برای درمان آن بایستی به موقع اقدام گردد تا آسیب های گوناگونی را به فرد وارد نسازد ؛ در ادامه […]