کمک های اولیه را در حمله قلبی شخصی چگونه به کار ببریم ؟
آخرین ارسال
ژانویه 24, 2016, بدون نظر

حمله قلبی رخدادی ناگوار است که غیرقابل اجتناب می باشد ، در ادامه راه های کنترل حمله قلبی را در زمان تنهایی آموخته و برای کمک به افراد دیگر نیز […]