غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !
آخرین ارسال
آگوست 10, 2014, بدون نظر

سکوت ، شاید واژه ی تکراری این روزهای جنایات جنون وار رژیم شیطان در برابر خانواده های بی گناه غزه باشد ، سکوتی تلخ که شیرینی زندگی را از خانواده […]