آرشیو : نوشته هایی با برچسب آنتی بیوتیک ها

آموکسی سیلین از خانواده شناخته شده پنی سیلین ها

آموکسی سیلین از خانواده شناخته شده پنی سیلین ها

آموکسی سیلین ها گروهی دیگر از خانواده ی آنتی بیوتیک ها هستند و با حمله به باکتری ها عفونت را از بین می برند ؛ ...

متن کامل »
واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

آنتی بیوتیک ها گروهی از دارو ها هستند که از قارچ ها و باکتری ها به دست می آیند و با توجه به رفتاری که ...

متن کامل »
قالب خبری