آموکسی سیلین از خانواده شناخته شده پنی سیلین ها
آخرین ارسال
سپتامبر 2, 2014, بدون نظر

آموکسی سیلین ها گروهی دیگر از خانواده ی آنتی بیوتیک ها هستند و با حمله به باکتری ها عفونت را از بین می برند ؛ آموکسی سیلین ها جزو خانواده […]

واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

واکنش مختلف آنتی بیوتیک ها در برابر عوامل بیماریزا

آگوست 24, 2014, بدون نظر

آنتی بیوتیک ها گروهی از دارو ها هستند که از قارچ ها و باکتری ها به دست می آیند و [...]