آرشیو : نوشته هایی با برچسب آمپول پنی سیلین

قدرت پنی سیلین تا ده سال مخفی ماند

قدرت پنی سیلین تا ده سال مخفی ماند

مطمئنا بهترین اکتشافات اگر به گونه ی مناسبی برای استفاده عرضه نشوند در ارزش حقیقی خود ستوده نمی شوند و پنی سیلین نیز از جمله ...

متن کامل »
قالب خبری