آرشیو : نوشته هایی با برچسب آموزش شغل

کسب مهارت یا کسب درآمد ؟ اولویت با کدامیک ؟

کسب مهارت یا کسب درآمد ؟ اولویت با کدامیک ؟

کسب مهارت یا کسب درآمد ؟ مقاله ای آزاد از یک جم برای تمیز دادن و تفکیک این دو از یکدیگر ! اعتقاد ما بر ...

متن کامل »
قالب خبری