آرشیو : نوشته هایی با برچسب آمریکا

آمریکا یکی از قطب های کشف استعداد در جهان

آمریکا یکی از قطب های کشف استعداد در جهان

استعداد ؟ واژه ای که برخی از کشورهای جهان در پی کشف آن در افراد می باشند تا سرمایه های انسانی قدرتمندی را شکل دهند. ...

متن کامل »
غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

غزه قربانی سکوت معنی دار قدرت های پوشالی !

سکوت ، شاید واژه ی تکراری این روزهای جنایات جنون وار رژیم شیطان در برابر خانواده های بی گناه غزه باشد ، سکوتی تلخ که ...

متن کامل »
قالب خبری