هوای آلوده در کلان شهرها و معضلاتی که بهمراه دارد ؟
آخرین ارسال
نوامبر 18, 2016, بدون نظر

یکی از معضلاتی که سالهای اخیر و در فصل پاییز ، کلان شهرهای کشورمان ایران را تهدید می کند ، هوای آلوده به واسطه ی پدیده ی وارونگی می باشد […]

انسان و آلودگی هوا در نبرد بین مرگ و زندگی

انسان و آلودگی هوا در نبرد بین مرگ و زندگی

ژانویه 27, 2015, بدون نظر

بیراه نگفته ایم اگر بزرگ ترین دشمن انسان عصرحاضر را آلودگی هوا معرفی کنیم ! تغذیه [...]