آرشیو : نوشته هایی با برچسب آلبرت انیشتین

نظریه نسبیت با اصولی که اساس این تئوری می باشد

نظریه نسبیت با اصولی که اساس این تئوری می باشد

در مقاله ای آزاد ، بد نیست کمی در خصوص نظریه نسبیت بیشتر بدانیم ؛ نظریه ای که آلبرت انیشتین ، آن را به دو ...

متن کامل »
قالب خبری