آرشیو : نوشته هایی با برچسب آسیب های اجتماعی کودکان لوس

کودکان لوس و رویارویی آنها با آینده ای نامعلوم !

کودکان لوس و رویارویی آنها با آینده ای نامعلوم !

متأسفانه ، برخی والدین از روی ناآگاهی ، لوس کردن کودکشان را محبت کردن به او می دانند ؛ بی آنکه حتی ذره ای از ...

متن کامل »
قالب خبری