آسپیرین زمینه ی بیماری سندروم ری را فراهم می کند
آخرین ارسال
اکتبر 16, 2014, بدون نظر

آسپیرین از جمله داروهایی است که برای کودکان مخصوصا کودکان زیر 12 سال باید کنترل شده مصرف شود ، در غیر این صورت عوارضی به مراتب خطرناک تر را در […]