آرشیو : نوشته هایی با برچسب آبزیان

میگو جانداری آبزی در بیشتر آبهای جهان

میگو جانداری آبزی در بیشتر آبهای جهان

جانداری سخت پوست ، آبزی و البته مقوی در بین موجودات دریایی که منبع غذایی مفیدی ، هم برای انسانهاست و هم دیگر جانوران دریایی ...

متن کامل »
قالب خبری