جدیدترین مطالب امروز

MS نوعی بیماری که جوانان را مورد حمله قرار می دهد

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : نکته ها

MS نوعی بیماری که جوانان را مورد حمله قرار می دهد

به روز جهانی MS نزدیک می شویم در نتیجه نکاتی در رابطه با نوع برخورد با اشخاص مبتلا به MS گرد هم آوردیم  تا گامی موثردر تصحیح رفتار جامعه با مبتلایان برداریم

در هفته ی ام اس هستیم و به روز جهانی بیماری MS ( بیست و هشتم و می ) نزدیک می شویم ، با توجه به این موضوع که این بیماری افراد جوان را نشانه می رود ( سن ابتلا به این بیماری رو به کاهش است ) و همانطور که می دانید جوانان امید پدر و مادر های خود و در نهایت آینده سازان جامعه هستند لازم دانستیم نکاتی را در خصوص ایجاد خودباوری در بیماران همچنین مواردی آموزنده برای خانواده ها در رابطه با طرز برخورد با فرزندانشان را گرد هم آوریم ؛ رفتار ما برخورد خانواده را شکل می دهد و خانواده ها در کنار هم جامعه را رقم می زنند در نتیجه جامعه ای سالم تر و پویا تر خواهیم داشت .

ابتدا از خود مبتلایان شروع می کنیم ، با در نظر گرفتن سنی که در آن قرار دارند و نقشه ها و آرزوهایی که در سر می پرورانند ، تصور اینکه تمام برنامه ریزی ها بهم بریزد شک سنگینی است ، در کنار آن معمولا افراد خود را از کار افتاده فرض می کنند و مدام فکرشان این است که خانواده و جامعه چه برداشتی از آن ها دارند ؟

در گام اول خود شخص باید MS را به عنوان یک بیماری بپذیرد نه یک هویت ، به این معنا که با خود مرور نکند که من یک MS ای هستم ، بلکه بداند که او یک انسان است که بیماری MS دارد ؛ گاهی نیز خود شخص اصلا قبول نمی کند که بیمار است و از درمان گرفتن خودداری می کند البته در این جبهه گیری خانواده ها بی تاثیر نیستند چرا که برخی به دلیل ناتوانی در کنار آمدن با قضیه مدام به فرزند خود می گویند موردی نداری ، چیز مهمی نیست و…

پس به عنوان گام اول تاکید داریم که ، بیماری را بپذیرید آن هم به عنوان بخشی از هویت خود نه هویت تام .

باید این را پذیرفت که در دورانی که بیماری اوج می گیرد احتمال دارد یک سری ناتوانایی ها به سراغ شخص بیاید ، باید توانایی ها و ناتوانایی های شخص را شناخته و از توانایی های او حمایت کنیم ، به این معنا که اجازه دهیم فعالیت هایی که می توانند را خودشان انجام دهند و حتی در همان محدوده به آن ها مسئولیت بدهیم ؛ در مواردی هم که شخص دچار ناتوانی شده او را یاری کنیم .

گام دوم ایجاد تعامل بین سه آیتم است : قوی بودن روحیه ی بیمار ؛ آموزش خانواده و مراقبا های روزانه و درمان گرفتن .

تشخیص بیماری و درمان صحیح گرفتن در کنار رعایت نکاتی که آموختیم می تواند زندگی خوبی را برای مبتلایان به MS و خانواده های آن ها رقم بزند .

مرتبط ها

قالب خبری