جدیدترین مطالب امروز

یک گفتگو موفق نیازمند رعایت آداب و نکاتی از این قبیل است

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

یک گفتگو موفق نیازمند رعایت آداب و نکاتی از این قبیل است

گفتگو آداب خاص خود را دارد از ابتا که می خواهید وارد یک بحث شوید تا انتها که معمولا روند مشخصی دارد ، با رعایت نکات لازم می توانید گفتگویی موفق داشته باشید .

شرکت در یک بحث اصول خاص خودش را دارد ، فرض کنید در یک جمع افرادی که شما با آن ها آشنایی دارید مشغول بحث و گفتگو هستند و شما به آن جمع وارد می شوید ، آیا کار صحیحی است که وارد بحث آن ها شوید ؟

قطعا خیر ، اما چه موقع شرکت در یک گفتگو شکلی زیبا به خود می گیرد و حالت زشت و زننده ای ندارد ؟

اولین مورد مورد اهمیت در یک گفتگو موضوع آن است ، شما از موضوعی که آگاهی ندارید نمی توانید یا بهتر بگوییم ، نباید صحبت کنی ؛ چرا که معمولا نتیجه ی خوبی نخواهد داشت ، یا حرف و مطلبی را به زبان خواهید آورد که ارتباطی با موضوع گفتگو ندارد و یا از طرف اشخاص دیگر ( در صورتی که مبادی آداب نباشند ) سرنش خواهید شد . ابتدا از موضوع گفتگو اطلاع پیدا کنید ، این کار با پوش کردن به صحبت حاضرین و یا سوال در مورد موضوع گفتگو ( در صورت لزوم ) امکان پذیر است .

اگر از شما درخواست شد که وارد گفتگو شوید ، اگر هنوز از موضوع اطلاع پیدا نکرده اید از شخص درخواست کننده بخواهید تا برای شما موضوع گفتگو را باز کند .

هنگامی که در مورد موضوع خاص مشغول گفتگو هستید سعی کنید ادب و احترام به حاضرین را رعایت کرده و به جنبه های رفتاری دیگر آن ها کاری نداشته باشید و صرفا در مورد بحث مورد نظر گفتگو کنید .

اظهار نظر در مورد صحبت دیگران نیز مسئله ای است که در یک گفتگو باید به آن توجه شود ، بسیاری از افراد نمی پسندند که نظرشان رد شود و رفتار مناسبی از خود بروز نمی دهند مخصوصا اگر در جمعی کثیر از افراد باشد ، صرفا سعی کنید در جایی که از شما نظر خواهی می شود ، نظر خود را بیان کرده و اجازه ی صحبت را به دیگر حاضرین نیز بدهید .

در نهایت کنترل بر روی حالات چهره و اندام است ، تا به حال چیزی در مورد زبان بدن شنیده اید ؟ زبان بدن پیغامی است که حالت اندام و چهره ی شما به فرد مقابل ارسال می کند ، در یک گفتگو نیز وضع دقیقا به همین شکل است . حالت چهره ی شما ( اخم کرده باشید و یا با تبسمی به صحبت ها گوش فرا دهید و یا حتی جدی و با چهره ای معمولی ظاهر شوید ) ، طرز نگاه کردن ( نگاه مستقیم و خیره حالت تهاجمی دارد و خواه ناخواه عکی العمل مناسبی نخواهید دید ) ، حرکات سر ، دست و آهنگ و لحن صدا در یک گفتگو ( صدای شما اگر خیلی بلند باشد و حالت دعوا پیدا کند همچنین اگر بسیار آهسته باشد و به گوش نرسد ممکن ات موجبات خستگی را فراهم آورد ) همگی زمینه ساز آن خواهد شد که در یک گفتگو و یا حتی یک جمع معمولی ، شخص مورد نظر خونگرم ، مهربان و… حتی گاهی نگران و مضطرب به نظر برسد .

حتی وقتی نمی خواهید از نظر کلامی در یک گفتگو شرکت کنید ، خود را از جمع دور نکنید ؛ به عنوان مثال اگر روی صندلی نشسته اید به عقب مایل نشوید چرا که این حالت ، بی میلی شما نسبت به گفتگوی در حال انجام و جمع حاضر را می رساند .

مرتبط ها

قالب خبری