جدیدترین مطالب امروز

یک فرصت قطعا ایده ای در دل خود دارد ولی بالعکس آن ممکن نیست !

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

یک فرصت قطعا ایده ای در دل خود دارد ولی بالعکس آن ممکن نیست !

درک دقیق مفاهیم و اصطلاحات در کارآفرینی و کسب و کار امری بسیار مهم است ؛ در اینجا مفهوم فرصت را کاملا بیان کرده و مرز تفکیک فرصت از ایده را مشخص می کنیم .

در مقالات پیشین گفتیم که یکی از شروط موفقیت در کسب و کار ، تمرکز بر روی هدف و مسیر است ، همچنین اهمیت نپرداختن به امور سطحی و حاشیه ای را به خوبی مشخص کردیم ( داستان مرغابی و قو ) . اکنون با تعریف فرصت و مجزا کردن آن از ایده ، انتظار می رود هرگز به دام بیراهه های حاشیه ای گرفتار نشوید .

یک ایده الزاما یک فرصت نیست !

شما در طول روز ایده های مختلفی در خلال هرکاری ممکن است به ذهنتان برسد ، در خصوص آشپزی ، خیاطی ، راه اندازی شغلی تازه و… اما همه ی این ایده ها یک فرصت به حساب نمی آیند . فرصت به معنای فراهم آمدن زمانی برای رفع یک نیاز است اگر ایده ی شما یک نیاز را رفع نکند نمی توان گفت که فرصت بوده است یا به بیانی فرصتی برای رفع نیاز نبوده است و تنها یک غریزه برای ارضای حس خلاقیت شما بوده است .

این همان مسیر گمراه کننده است . اگر فردی در اینجا موفق به اولویت بندی نشود در دام ایده های کوچک خواهد افتاد . خلاقیت عالی است اما زمانی که فرصت های بسیاری برای بروز این خلاقیت وجود دارد بهتر است ایده های خود را یادداشت کرده و در وقت مناسب به آن ها بپردازید . قطعا در فرصت کشف شده راه های زیادی برای ظهور خلاقیت و ایده های جدید وجود دارد .

بنابراین فرصت متشکل از ایده و نیاز است ؛ هرگاه ایده و نیاز با هم توام شوند ، یک فرصت متولد می شود . احسنت به افرادی که این فرصت ها را پیدا می کنند .

فرصت نامبرده می تواند به دو شکل کشف شود ؛ یا فرد نیازی را سراغ دارد و به دنبال راه حلی مناسب برای برطرف کردن آن می گردد ( ایده ) ؛ ویا ایده ای در سر دارد که فعلا نمی داند چه نیازی را می توان با آن ایده رفع کرد .

تمرین :

یک حرفه را انتخاب کنید که زیاد با آن سر و کار دارید ( مانند پمپ بنزینی ، کتابفروشی و… ) ؛ مشکل شما در هربار مراجعه به این مکان چیست ؟ پاسخ یک نیاز است ؛ سعی کنید راه حل هایی را ارائه دهید که این نیاز را رفع کند ، در این صورت شما یک فرصت خلق کرده اید . ( الزام انتخاب حرفه ای که با آن سروکار دارید این است که بهتر می توانید کمبودها را تشخیص دهید ) .

با نزدیک شدن به عید و شروع خانه تکانی ، فرصت کشف شده می تواند در راه سهولت امر خانه تکانی باشد ؛ به عنوان مثال کسی را فرض کنید که برای نصب پرده مشکل دارد ( ارتفاع و… ) . اگر توجه داشته باشید ماشین مخصوص اصلاح مو می تواند حاصل یک نیاز برای اصلاح موی سر کودکان در منزل باشد ( ترس از آرایشگر و… ) بنابراین فرصت ها کنار ما قرار دارند به شرط آنکه پیدایشان کنید .

مرتبط ها

قالب خبری