گیاهان اصلاح شده چگونه وارد سبد خوراکی خانواده ها می شوند ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : مارس 13, 2016
:: موضوع : گوناگون » دانستنیها
گیاهان اصلاح شده چگونه وارد سبد خوراکی خانواده ها می شوند ؟

گیاهان اصلاح شده به گونه ای از گیاهان گفته می شود که بر اثر تغییر در ژن بوجود آمده اند، اگر این گیاهان بیشتر از 9درصد خوراکی را تشکیل دهند، قید آن بر بسته بندی الزامی است .

اگر به برنج ، ذرت و دیگر محصولات کشاورزی کمی دقیق تر نگاه کنیم می بینیم که هر محصول آفت خاص به خودش را دارد و احتمالا مقدار قابل توجهی از کشت در پایان بهره برداری به علت همان آفت ها از بین می رود ؛ اگر چه سم های مخصوص نقش موثری در کنترل حشرات حمله کننده بازی می کنند اما راه دیگری هم وجود دارد : پرورش گیاهان اصلاح شده !

در بحث گیاهان اصلاح شده به طور کلی با تغییر ژن در گیاهان روبرو هستیم ؛ در این راه محققان ژن هایی موثر را کنار هم قرار داده و گیاهی با خصوصیات جدید تولید می کنند که به آن ها گیاهان اصلاح شده می گویند . چیزی که مورد توجه قرار می گیرد این است که پایه ی اصلی که در هر ژن می تواند اهمیت داشته باشد در گیاهان ، انسان ها و حیوان ها یکسان می باشد و این همان ترکیب ساخت مواد تشکیل دهنده کروموزوم ها است . با پرورش گیاهان اصلاح شده ، ما قدرتی را به گیاه جدید می دهیم تا بتواند بدون نیاز به سم های گوناگون کشاورزی به دفاع از خود بپردازد . پنبه از جمله مواردی است که در نوع اصلاح شده در حجم بسیار زیاد وارد بازار می شود .

گیاهان اصلاح شده چه مشکلاتی را در پی دارند ؟

– در صنعت کشاورزی ، زمانی که شخصی گیاهان اصلاح شده را در جهتی خاص تولید می کند ( سویا ، ذرت یا… ) امتیاز این کار به دلیل دستیابی به فرمول موثر به وی می رسد ، چرا که در چنین حالتی کشاورز مجبور به خرید دانه و مابقی احتیاجات خود ( که با دانه خریداری شده همخوانی داشته باشد ) از همان تولیدکننده می باشد ؛ در چنین شرایطی افت بازار در مناطق محروم متوجه کشورزان خواهد شد .

– مشکل بعدی که می توان در خصوص گیاهان اصلاح شده به آن اشاره کرد ، مقاومت باکتری ها در بدن انسان است ! زمانی که گیاهان اصلاح شده وارد سبد غذایی خانواده ها می شوند ، موادی را که در مقابله با آفت ها با خود حمل می کنند وارد بدن انسان می کنند ؛ هرچند این مواد در اکثر ( حتی می توان گفت تمام اوقات ) موارد آسیبی به انسان نمی رسانند اما احتمال خطرآفرینی توسط آن ها وجود دارد . همچنین آلرژی های جدیدی که روز به روز در حال افزایش است به دلیل مصرف گیاهان اصلاح شده به صورت غیر مستقیم می باشد ( این حالت زمانی رخ می دهد که از گیاهان اصلاح شده در تولید بیسکوییت و… استفاده می شود ) ، به همین دلیل زمانی که در یک خوراکی بیش از 9درصد از یک گیاهان اصلاح شده استفاده شده باشد ، تولید کننده ملزم به ذکر آن بر روی بسته بندی می باشند .

تکثیر گیاهان اصلاح شده می تواند به صورت گرده افشانی و یا آزمایشگاهی صورت پذیرد ؛ در تکثیر آزمایشگاهی به دلیل ترکیب ژن های مورد نظر به صورت دقیق ، قطعا به نتیجه مطلوب خواهیم رسید اما در ایجاد پراکندگی در گیاهان اصلاه شده به شکل گردافشانی ( یا از این دست ) ، احتمال تولید گیاهی کاملا خلاف بر انتظار ( با ویژگی های ناکارآمد ) وجود دارد .

به طور کلی گیاهان اصلاح شده در اکثر موارد می توانند باعث رشد صنعت کشاورزی شده ولی از طرفی رقابت را در بین کشاورزان بسیار حساس کنند ؛ از مهم ترین مزیت گیاهان اصلاح شده ، مصون ماندن آن ها در برابر آفت ها می باشد ، هرچند سم ها نیز چنین کاری را در محافظت از گیاهان انجام می دهند اما آفت ها هر بار در مقابل سمی خاص مقاومت کسب کرده و راهکار جدیدی را برای بقای بیشتر انتخاب می کنند ( به بیانی ساده تر در برابر سم مقاوم می شوند ) . به هر حال آلرژیک و مسائلی از این دست ، موارد منفی گیاهان اصلاح شده هستند که باید آن ها را کنترل کرد .

اشتراک گذاری این مطلب در :