جدیدترین مطالب امروز

گروههای دوستانه و تأثیر آن بر کاهش افسردگی !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

گروههای دوستانه و تأثیر آن بر کاهش افسردگی !

تشکیل گروههای دوستانه و شرکت در آن می تواند تأثیرات قابل ملاحظه ای بر کاهش افسردگی و افزایش حس شادی در افراد داشته باشد که در این مقاله به این موضوع می پردازیم .

در میان گروه های دوستانه در صورتی که یکی از افراد از ناراحتی روحی یا افسردگی رنج می برد امکان بهبودی و انتقال شادی به وی بسیار بالاست !

فرانچز گریفتیز مسوول تحقیق از دانشگاه وارویک انگلیس در اینباره می گوید : بسیاری از والدین از تاثیر دوستان بر فرزندانشان در گروه های دوستانه به ویژه در گروه سنی نوجوانان نگران هستند اما نتایج تحقیقات در گروههای مختلف دختران و پسران نشان داد که المان های افسردگی در میان یک گروه شیوع پیدا نمی کند اما خلق و خوی توام با شادی و نشاط از دوستان بر دیگران تاثیر گذار است.

این محقق در یک بیانیه مطبوعاتی افزود : با بررسی گروه های متفاوت دوستانه و با استفاده از نمودارهای ریاضی متوجه شدیم که خلق و خوی افسرده افراد در یک گروه به هنگام انتقال به دیگران بسیار ضعیف شده و از بین می رود.

بر این اساس این محققان معتقدند حضور افراد و به ویژه نوجوانان افسرده ، ناراحت و ناراضی از وضعیت خود در گروههای دوستانه می تواند روش اجتماعی و درمانی مناسبی برای بهبود خلق و خوی آنها و یا حتی افسردگی در این بیماران شود.

نتایج این تحقیق پس از هفت بررسی در میان گروههای دوستانه دو هزار و 194 دختر و پسر دبیرستانی در 12 سطح طی سال های 1994-1995 اعلام شد.

طبق این اطلاعات احتمال ابتلا به افسردگی در میان گروههای دوستانه ای که بیش از پنج دوست شاد و سالم از نظر روانی در آنها وجود دارد به نصف کاهش می یابد. همچنین در صورتی که در گروههای دوستانه نوجوانان 10 نفر شاد باشند احتمال بهبودی افراد دارای افسردگی در میان آنها تا دو برابر افزایش می یابد.

منبع : ایرنا

مرتبط ها

قالب خبری