جدیدترین مطالب امروز

گالاپاگوس و حیات جاری در این جزایر

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مستند

گالاپاگوس و حیات جاری در این جزایر

گالاپاگوس جزایری هستند که با ریخته شدن گدازه ی آتشفشان ها در اقیانوس آرام سر بیرون آورده اند و از نظر موقعیت جغرافیایی بر روی خط استوا واقع شده اند .

جزایر گالاپاگوس با ریخته شدن گدازه های داغ آتشفشانی در آب های اقیانوس آرام در جهان پدیدار شدند ، امروزه کهن ترین آن ها در حال فروپاشی است با این حال زندگی در بخش های جوان تر گالاپاگوس که دیر تر سر از آب ها بیرون آورده اند جریان دارد .

گالاپاگوس روی خط استوا که محل برخورد دو موج مختلف آب و هوایی است واقع شده ، این اتفاق که غیر ارادی بوده و گالاپاگوس دستی در آن نداشته خود باعث دو چندان شدن شگفتی های این جزایر شده است .

بیایید در ابتدا به استلزیا ، گونه ی گیاهی رایج در گالاپاگوس بپردازیم ؛ بذر این گیاه با جریان باد یا مهاجرت پرندگان گوناگون به گالاپاگوس وارد شده است ، این استلزیا برای رشد نیازی به رطوبت زیاد ندارد و در شرایط خاصی که گالاپاگوس به خوبی آن ها را در اختیارش قرار می دهد رشد می کند ، بذر گیاه در شکاف گذاره ها و جایی که اندک رطوبتی وجود دارد قرار گرفته و رشد می کند ، در این بین از رطوبت احتمالی موجود در هوا نیز استفاده می کند ؛ بعد از اینکه اندکی رشد کرد و تعدادی از برگ های سببز خود را نمایان ساخت ، بخشی از برگ هایش رفته رفته پوسیده می شوند ، استلزیا با این کار به گسترش خود کمک می کند .

بذر گیاهان با توجه به سنگین یا سبک بودنشان از راه های مختلفی برای رسیدن به گالاپاگوس استفاده می کنند ، بذر های سنگین از جریان آب و بذر های سبک تر از وزش باد و جابه جایی پرندگان ( مانند استلزیا ) .

برخی از گونه های گیاهی که با جریان آب به گالاپاگوس می رسند ، بخش ریشه ی خود را در شکافی اسیر کرده و شروع به رشد می کنند ، ریشه های این گیاهان که در آب زندگی خود را بنا می کنند از شدت جریان کاسته و با رسوب گل و لای آب در خود زیستگاهی ناب را برای گونه ای از ماهیان بجود می آورند ، همچنین وقتی سطح آب اندکی پایین می آید جانورانی مانند خرچنگ ها یا… از ریشه و خاک این گیاهان تغذیه می کنند .

علاوه بر بذر گیاهان ، حشراتی هم وجود دارند که با جریان آب سفر کرده و خود را به گالاپاگوس می رسانند ، مانند زنبور نجار ! زنبور نجار نقش زیادی در جا به جا کردن گرد گیاهان و گسترش پوشش گیاهی دارد ، او این کار را زمانی که از شهد گل ها می مکد خود به خود انجام می دهد ؛ اکثر گل های موجود در گالاپاگوس به رنگ زرد و سفید هستند .

نوع دیگری از حشره که گالاپاگوس را برای زندگی انتخاب کرده نوعی سوسک است ، همانطور که می دانید سوسک ها با جویدن مواد غیرمعدنی به تولید خاک کمک می کنند ، این حشرات با استفاده از بال های خود و به کمک وزش باد به گالاپاگوس آمده اند اما رفته رفته بال های خود را که موجب در افتادن از جزیره می شده از دست داده اند .

گالاپاگوس به دلیل جانوران و گیاهان کم نظیری که در سطح خود دارد مورد توجه ویژه قرار می گیرد ، این شگفتی ها پایانی ندارد .

مرتبط ها

قالب خبری