جدیدترین مطالب امروز

کفشدوزک ها همنوعان خود را نیز مورد حمله قرار می دهند

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مستند

کفشدوزک ها همنوعان خود را نیز مورد حمله قرار می دهند

کفشدوزک ها از جمله حشراتی هستند که در مواجهه با کمبود غذا و یا حتی تنوع در رژیم غذایی لارو خود و یا حتی نوع بالغ خود را مورد حمله قرار داده و می خورند !

کفشدوزک ها از جمله زیباترین حشرات هستند که در گونه های مختلف و رنگ های قرمز و زرد در طبیعت زندگی می کنند ، آن ها با دو شاخک و پاهای بندی شکل در شاخه بند پایان و به نوعی جزء خانواده ی سوسک ها به شمار می روند .

کفشدوزک ها هم مانند دیگر حشرات به شکل تخم وارد جهان شده و پس از خارج شدن از تخم و گذراندن مدت زمانی مشخص از حالت لارو به شکل حشره ی کامل در می آیند ؛ کفشدوزک بالغ در زمان تخم گذاری علاوه بر تخم های بارور ، تخم های نابارور نیر می گذارد و همین تخم ها تغذیه ی لارو حشره را تا تبدیل شدن به کفشدوزک کامل فراهم می کند .

تغذیه ی کفشدوزک ها از حشرات کوچک تر از خودشان است ، با جثه ی کوچک کفشدوزک ها تغذیه ی آن ها را می توان در رده ی شته ها ، شپشک ها و انواع و اقسام آفات دیگر محدود دید ( گاهی دیده شده کفشدوزک ها در مواقع ضروری لارو خود را نیز مورد حمله قرار دهند ! البته این حمله تنها در واقع ضروری نیست گاهی حتی برای تنوع غذایی دست به این کار می زنند ! ) ، از این رو کفشدوزک ها برای از بین بردن آفات و حشرات موذی مزارع کشاورزی نقش مفید و پررنگی را ایفا می کنند ؛ البته همانطور که گفته شد کفشدوزک ها انواع مختلفی دارند و این تنها به تمایز رنگ بین گونه های مختلف محدود نمی شود بلکه در تغذیه نیز گونه ای از کفشدوزک ها خود نوعی تهدید برای محصولات به شمار رفته و در نقش آفت ظاهر می شوند ؛ طریقه ی تشخیص دادن کفشدوزک های مفید از روی تعداد لکه های سیاه آن ها است ، از مشهور ترین کفشدوزک هایی که در دسته ی کفشدوزک های مفید قرار دارند به هفت نقطه ای ها می توان اشاره کرد .

اما از روش دفاعی این حشرات بدانید ! کفشدوزک ها در مواجهه با خطر از زانو های خود خون ترشح می کنند ! همان طور که می دانید خون حشرات با خون جانوران متفاوت است و اغلب بدون رنگ و یا به رنگ های زرد و… دیده می شود ، کفشدوزک نیز خونش به رنگ زرد بوده و هنگامی که با شکارچی خود مواجه می شود با ترشح خون زرد رنگش از زانو ها خود را مریض نشان داده تا جان سالم بدر ببرد ! این خون شامل مایعی سمی و بدبو است .

مرتبط ها

قالب خبری