جدیدترین مطالب امروز

کانون کنترل درونی تعیین کننده جبر و اختیار در زندگی بشر

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

کانون کنترل درونی تعیین کننده جبر و اختیار در زندگی بشر

کانون کنترل درونی احساسی است که شخص برخوردار از آن ، مسبب اصلی اتفاقاتی که می افتد را خود می داند و کمتر به دنبال توجیهاتی نظیر : قسمت بود و… می گردد.

مطلب قبل را خواندید ؟ شما تا چه اندازه استقلال طلب هستید ؟ شاید ارتباط مستقیمی نتوان پیدا کرد اما تا حدودی شدت آن را می توان از روی کار های روزمره و تمایل فرد به سرانجام رساندن امور و یا تکیه بر اعضای خانواده بر سر کوچکترین موارد تشخیص داد .

این که در شخصی استقلال طلبی کمتر به چشم بخورد می تواند به این موضوع برگردد که شخص کمتر در زندگی خود تصمیم گیری کرده است ؛ بعد از اتمام هفده مورد ویژگی های روانشناختی ، مفصلا در مورد تصمیم گیری صحبت خواهیم کرد .

اکنون اگر نخواهیم از موضوع اصلی دور شویم که قطعا همین طور است ، باید به ” کانون کنترل درونی ” بپردازیم .

قبلا در مورد ویژگی خطرپذیری صحبت کردیم ؛ گفتیم در مسیری که یک شخص کارآفرین طی می کند ممکن است شرایطی بوجود بیاید که به ضرر کسب و کار و هدفی که می خواهیم به آن برسیم باشد و باید توانایی مقابله با آن را داشت ؛ اما اگر نهایتا نتیجه ای حاصل شد که نمی خواستیم ، چه کسی مقصر است ؟

جوابی که پیش خودتان دادید ، با چیزی که واقعا اگر در موقعیتش قرار بگیرید باور دارید چقدر نزدیک است ؟

این که چقدر خود را مسئول نتایج حاصل از کارتان می دانید به کانون کنترل درونی بر می گردد ؛ افراد برخوردار از این احساس مسئولیت کارهایشان را چه خوب باشد و یا آن گونه که انتظار ندارند باشد ، بر عهده می گیرند .

اگر معتقدید سرنوشتتان به دست خوتان است و به همتتان بستگی دارد این احساس “کانون کنترل درونی” در شما وجود دارد .

اگر این ویژگی در شما کمرنگ باشد ، شکست یا پیروزی خود را در گرو شانس و اقبال و یا قضا و قدر می دانید .

راستی به بازی هایی علاقه دارید که بر پایه ی شانس هستند یا مهارت شخصی ؟

مرتبط ها

قالب خبری