جدیدترین مطالب امروز

کالاهاری صحرایی پوشیده از آب پنهان در پهنه ی آفریقا

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مستند قدیمی

کالاهاری صحرایی پوشیده از آب پنهان در پهنه ی آفریقا

کالاهاری از جمله صحرای خشک آفریقا است که آب با وجود فراوانی به راحتی در دسترس قرار نمی گیرد ، کالاهاری صحنه ی ظهور مهارت هاست .

به آفریقا می رویم ، صحرای کالاهاری ، جایی که زمین پوشیده از حفره هایی مرموز و بدون علت است و آب بدون حضور مستقیم حیات جانوران کالاهاری را تضمین می کند…

کالاهاری … قسمت اول :

جانورانی که قصد زنده ماندن در کالاهاری را دارند باید از تمام حیله های حیات استفاده کنند ، این تنها راه بقا خصوصا در فصل زمستان است ! در سپیده دم های زمستان ، دمای هوا تا حد انجماد پایین می آید ؛ این مسئله برای حیواناتی که از حشرات تغذیه می کنند چندان خوب نیست ! چراکه حشرات در این هوا یا یخ می زنند و یا ناتوان تر از حدی هستند که بتوانند به پرواز یا جنب و جوش مشغول شوند .

شما با حیوانات عجیبی در کالاهاری آشنا خواهید شد ، گونه هایی که شاید تنها در همین صحرای بدون آب یافت شوند نه هیچ کجای دیگر…

میرکت ها ( Meerkat ) ! متخصص زندگی در کالاهاری هستند .

آن ها بعد از یک حمام آفتاب حسابی در ابتدای صبح ، روز خود را با جستجوی صبحانه آغاز می کنند .

خطر هر لحظه در کمین است و از طرفی پرندگان گرسنه ای که طعمه به چشم نمی بینند !

پرنده بر روی شاخه ای خشکیده می نشیند ، کالاهاری وسیع تر از آن است که میرکت ها به راحتی متوجه شکارچیان شوند !

پرنده با دیدن یک عقاب که قصد شکار میرکت دارد ، آواز خطر سر می دهد… کاری که در همه ی فصول سال آن را انجام می دهد ” نگهبانی ” . میرکت ها به سرعت مخفی می شوند… بعد از دفع خطر دوباره به تغذیه مشغول می شوند و این بار یک بانگ خطر دیگر…

در کسری از ثانیه میرکت ها در مخفیگاه هستند اما…! اثری از شکارچی نیست ! در مقابل پرنده ای اولین لقمه از کرم بیرون جسته از خاک نسیبش شده است !

میرکت ها گول نگهبان خارجی را خورده اند و ابزاری برای برهم زدن خاک و بیرون راندن کرم از آن شده اند .

قصه باز هم تکرار می شود اما میرکت ها ساده هستند نه احمق ! اینبار بی هیچ توجهی به شکار ادامه می دهند که ناگهان بانگ میرکتِ نگهبان در کالاهاری می پیچد…

یک حرکت سریع و حضور در پناهگاه ؛ اما گویا خبری از شکارچی نیست ! بله اینبار هم پرنده ی موذی است که صدای میرکت نگهبان را تقلید کرده ! پیش از این گفته بودیم که ! کالاهاری صحرایی است که اگر از حیله های خود استفاده نکنید خواهید مرد… زندگی در کالاهاری سخت تر هم خواهد شد اگر از حیله های گونه ی خود آگاه نباشید !

البته این پرنده در تمام فصول دیگر کار نگهبانی را صادقانه و بی هیچ چشمداشتی برای میرکت ها انجام می دهد .

شکار در کالاهاری برای حیواناتی نظیر یوزپلنگ هم کار آسانی نبود !

مادر توان کافی برای تهیه غذای توله های خود را ندارد بنابراین مسئولیت این کار با یوزپلنگ های جوان است ؛ یوزپلنگ های بی تجربه در صحرای سخت کالاهاری به دنبال شکار می گردند .

احتمالا چشم یوزپلنگ جوان به دنبال طعمه ای باشد که مادر از آن چشم پوشیده ، ” یک کرگدن سیاه ” ؛ اما می داند که توان شکار یک کرگدن که در کالاهاری رشد کرده کار آسانی نخواهد بود ، بنابراین به دنبال طعمه ی ساده تری می رود… ” یک شبه آهو ” !

هر چند که با ظرافت تمام خود را به طعمه نزدیک می کند اما تولید صدایی کوچک کافی است تا شکار فرار کند …

برخی یوزپلنگ های جوان به شکلی بزرگ می شوند که یک فرصت طلب به تمام معنا باشند ولی آن ها هم خواهند فهمید زندگی در کالاهاری دشوار تر از حد تصور است…

مرتبط ها

قالب خبری