جدیدترین مطالب امروز

کارگر تندیس تولید و نماد بارزی از کار

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

کارگر تندیس تولید و نماد بارزی از کار

روز جهانی کار و کارگر فرا رسید و به همین جهت خواستیم مقاله ای آزاد و ناچیز منتشر کنیم در توصیف زحمات یک کارگر ، تا شاید قدردان کوچکی باشیم برای تلاش آنها .

یکبار دیگر در وعده ی هر ساله مان ، 11 اردبیهشت که مصادف با روز جهانی کار و کارگر است ، بهانه ای تراشیدیم برای گفتن یک تشکر از قشر زحمت کش کارگر ، تشکری که تنها یک کلمه است ، ولی می تواند دریایی از معنا را به همراه داشته باشد .

بر کسی پوشیده نیست که قسمت مهمی از پیشرفت هر کشوری ، به دوش کارگر ها و جامعه ی کارگری آن کشور است ، کارگر هایی که از جان مایه می گذارند ، برای بهتر شدن سرزمینشان .

قشری شاید ساده و بی آلایش که با واژه ی کار به خوبی آشنا هستند و کار سخت را خوب می شناسند . گرما ، سرما و هر نوع سختی که فکرش هم ممکن است برای برخی دردآور باشد را به جان می خرند تا دنیای اطرافشان را آبادتر ببینند.

کارگر را بایستی تندیس تولید و نماد بارزی از کار دانست و تلاش و زحمات او را ارج نهاد . هرچند که جامعه ی کارگری ما توقعات آنچنانی ندارند و مأخوذ به حیاتر از این حرفهایند ، ولی باید آنها را دریافت و برای این عزیزان ، تا جایی که جا دارد ، کار کرد تا آنها هم بتوانند با قدرت بیشتری چرخ های صنعت و پیشرفت کشورمان را بچرخانند .

همانطور که همگان می دانند ، یکی از افتخارات مهم هر کشور توسعه یافته و نیافته ای ، نیروی کارگر و تلاش و زحمات این افراد می باشد ، طوریکه اگر در هر کشور ، کارگری وجود نداشته باشد ، مطمئنا یکی از پایه های مهم آن کشور در جهت پیشرفتش ، لنگ می زند .

مجموعه ی یک جم ، به نوبه ی خود این روز عزیز و بزرگ را به تمامی اقشار کارگر در کشور عزیزمان ایران تبریک می گوید و از صمیم قلب آرزو دارد که سلامتی و رفاه را در این قشر نظاره گر باشد و بتواند در اندازه ی خود ، کاری هرچند کوچک را برای قدردانی و سپاس از این عزیزان ، انجام دهد .

به امید ایرانی آبادتر از دیروز با کارگر های ایرانی و غیور .

مرتبط ها

قالب خبری