جدیدترین مطالب امروز

کارآفرینی درون سازمانی یک امر غیرقابل اجتناب برای کارمندان

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

کارآفرینی درون سازمانی یک امر غیرقابل اجتناب برای کارمندان

انسان های خوش شانس چگونه اند ؟ کسانی که در مشاغل استخدامی شانس بالایی دارند ؟ یا پاداش های مختلف دریافت می کنند ؟ ویژگی کارآفرینی درون سازمانی را مورد بررسی قرار دهید .

از قدیم گفته اند مشاغل استخدامی آب باریکه هستند ( البته اگر حقوقی درکار باشد ! ) ، هر فرد می تواند علاوه بر استخدام در یک سازمان و پرداختن به وظایف آنجا روحیه ای کارآفرینانه داشته باشد ؛ یا در سازمان موجود رفتارهای کارآفرینانه از خود بروز دهد و… زمانی که فرد استخدام شده رفتارهای کارآفرینانه دارد ( ایده های نو و… ) در گروه کارآفرینی درون سازمانی قرار گرفته است . هرچند بسیاری از فاکتورهای ریسک پذیری ( بخش مالی و… ) در این نوع کمرنگ می شود اما خود نوعی از کارآفرینی را در بر می گیرند .

در کارآفرینی درون سازمانی شخص نمی تواند مستقل عمل کند ، تامین بودجه و دیگر هماهنگی ها مستقیما بر عهده فرد نیست و… ؛ او تنها پیشنهاد دهنده است و این پیشنهادات در حوزه اختیارات آن ها تعریف می شود .

هر سازمان تیم کارآفرینی درون سازمان مجزایی دارد :

زمانی که فردی مدت زمان نسبتا طولانی را به کار کردن در یک موسسه اختصاص می دهد ، بخش های قابل ارتقا را شناسایی خواهد کرد ، نقاط ضعف ، روال های تکراری و سنتی و… ؛ در اینجا کارآفرینی درون سازمانی ظهور می کند ؛ کارمند مربوطه برای پیشرفت سازمان ( در بخشی که فعالیت می کند ) ایده هایی را به کارفرمایان می دهد و در اکثر این ایده ها روال های سنتی به مدرن تبدیل می شود .بدیهی است هیچ کس به خوبی شخصی که مدت زمان نسبتا طولانی را در یک سازمان بوده است قدرت خلق ایده های مرتبط را نخواهد داشت .

چنین شخصی برای سازمان ارزشمند بوده و علاوه بر نگهداری و حفظ او ، پاداش ها و ارتقا سطح شغلی انتظار وی را می کشد .

تفاوت های کارآفرینان مستقل و کارآفرینی درون سازمانی :

در کارآفرینی درون سازمانی شخص ایده دهنده از ابتدا ( خلق ایده ) تا انتها ( تجاری کردن کار ) در جریان امور قرار نمی گیرد .

ریسک پذیری ( در همه زمینه ها ) کارآفرینان مستقل بیشتر از شخص عضو در کارآفرینی درون سازمانی است .

علاوه بر نوع بررسی شده ( کارآفرینی درون سازمانی ) ، زمانی رخ می دهد که مسئولین شرکت و موسسه مربوطه خود زمینه هایی را برای پیشرفت کارکنان فراهم می کنند و سیکل شرکت دارای روالی کارآفرینانه است . در این جا با کارآفرینی شرکتی روبرو هستیم .

انواع کارآفرینی :

بنابراین می توان کارآفرینی را در سه گروه تقسیم بندی کرد که عبارتند از کارآفرین مستقل ، کارآفرینی درون سازمانی و کارآفرینی شرکتی .

مرتبط ها

قالب خبری