جدیدترین مطالب امروز

چگونه با افراد لجباز ارتباط کارآمدتری برقرار کنیم ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

چگونه با افراد لجباز ارتباط کارآمدتری برقرار کنیم ؟

برخورد با افراد لجباز در هر زمانی خارج از انتظار نیست ، ممکن است شما با یک کودک 2 ساله یا شخصی 30 ساله روبرو شوید که در این خصلت باهم مشترک باشند !

لجبازی ویژگی است که در کودکان رایج می باشد به همین علت وقتی با افراد لجباز در سنین بالا روبرو می شویم ، پیش از آنکه متوجه جای خالی روحی آن ها در بروز این رفتار باشیم ، اکثرا قضاوت کرده و شخص را با رفتاری کودکانه به خاطر می سپاریم . اولین چیزی که باعث می شود شخصی لجباز باشد عدم درک شدن است . این افراد یا روش صحیح بیان احساسات را نیاموخته اند و به همین علت درک نمی شوند و یا ویژگی خاص اخلاقی آن ها ( درونگرایی و… ) بعلاوه ی توجه کم اطرافیان ( نه از روی نیت بد و قصدی از پیش تایین شده ) دست به دست هم داده و افراد لجباز را در پافشاری بر رفتارشان مصمم می کنند .

به افراد لجباز توجه کنید !

به همین راحتی می توانید درصد لجبازی را در این افراد پایین بیاورید ؛ همدلی همیشه به معنای پیشنهاد دادن یک راه تازه نیست ، بلکه در مواردی که احساس می کنید نمی توانید شخص مقابل را درک کنید و احتمالا اظهار نظر شرایط را بدتر می کند ، شنونده ای خوب بودن بهترین گزینه است . چه بسا افراد لجباز هرگز شخصی شنونده را کنار خود نداشته اند و همین امر موجب تقویت احساسات منفی در آن ها شده است . با گذشت زمان و ارتباط گیری موثر با افراد لجباز ، اندک اندک می توان به بیان نقاط ضعف آن ها پرداخت و راه حل های پیشنهادی برای بیان احساسات ( به روش صحیح و سالم ) ، کنترل رفتار و… به آن ها پیشنهاد داد . مطمئن باشید با دیدن درک از طرف مقابل ، راحت تر و با کنار گذاشتن لجبازی به خواسته تن می دهند ، در نظر داشته باشید از این ویژگی نباید سوء استفاده کرد .

درک کردن به معنای حرف کشیدن نیست !

شما با شخصی لجباز روبرو هستید نه با یک کودک ساده لوح ! سعی نکنید با مقاومت و پافشاری ، کنجکاوی خود را ارضا کرده و حس ناخوشایندی را در شخص مقابل ایجاد کنید . اگر فرد تمایلی به پاسخگویی ندارد ، سوال های مکرر را کنار گذاشته و بعد از درک موضوع با کلماتی مانند بله ، متوجه هستم ، منظور شما را درک می کنم و… ( نه تنها با حرکت سر ) افراد را ترغیب به سخن گفتن و به عبارتی سبک شدن کنید .

بنابراین در هم صحبتی با افراد لجباز ، سعی کنید فرد را درک کنید ؛ اجازه دهید شخص داوطلبانه صحبت کرده و شما را امین خود بداند ؛ بر رفتار ، کلام و یا منابع تحریک کننده دیگری پاسخ رفتاری مثبت می دهند ، سعی کنید این نشانه ها را بیابید .

مرتبط ها

قالب خبری