جدیدترین مطالب امروز

چگونه اصالت را در شخصیت تان نهادینه کنید ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

چگونه اصالت را در شخصیت تان نهادینه کنید ؟

اصالت در شخصیت افراد می تواند یکی از رموز موفقیت و پیشرفت فردی و اجتماعی محسوب شود. در ادامه شما با خصوصیاتی برای داشتن شخصیتی اصیل آشنا می شوید.

اصالت ، از صفات مثبت و مطلوب انسانی بویژه فرهنگ ایرانی است. صفتی که بسیار مورد توجه افراد در انتخاب دوست و همراه می باشد.

اما معنی و مفهوم اصلی اصالت چیست؟
چه مجموعه صفاتی را باید در خود جستجو کنیم که بدانیم از شخصیتی اصیل برخورداریم؟

بسیاری از افراد داشتن یک شخصیت اصیل را به خانواده و غریزه افراد نسبت می‌دهند؛ شاید این تصور بخاطر معنی لغوی این واژه یا همراهی‌اش با صفت نجابت باشد؛ اما در واقع، با رعایت برخی نکات ساده و پایه، می‌توانید اصالت را در خود بسازید و حس اعتماد و احترام را نسبت به خود در دیگران برانگیزید.

در ادامه برخی از خصوصیاتی که باعث می شود شما یک شخصیت با اصالت داشته باشید را تیتروار بازگو میکنیم :

۱. آدم‌های اصیل تقلّا نمی‌کنند که دیگران دوست‌شان داشته باشند
۲. آدم‌های اصیل قضاوت نمی‌کنند
۳. آدم‌های اصیل خودشان مسیرشان را می‌سازند
۴. آدم‌های اصیل بخشنده هستند
۵. آدم‌های اصیل با همه محترمانه برخورد می‌کنند
۶. آدم‌های اصیل انگیزه‌های مادی ندارند
۷. آدم‌های اصیل قابل اعتمادند
۸. آدم‌های اصیل بنده‌ی نفس خود نیستند
۹. آدم‌های اصیل ریاکار نیستند
۱۰. آدم‌های اصیل دروغ نمی گویند

الهام گرفته از سالم زی

مرتبط ها

قالب خبری