جدیدترین مطالب امروز

چشمان منتظرانت به شوق آمدنت خیس میشود مهدی

تهیه کننده : بخش مذهبی

تهیه شده برای بخش : مقاله

چشمان منتظرانت به شوق آمدنت خیس میشود مهدی

سالهاست که چشمان منتظرانت ، به شوق آمدنت خیس میشود.
به شوق وصال با تو.
شاید این همه انتظار، دلیل قطعی آمدنت را محیا نمی سازد! شاید کافی نیست که تنها منتظر باشیم!
شاید تلاشمان برای آمدنت کم است و دستانمان کوتاه برای خواندن دعای فرج.
شاید …

چه کنیم آقا؟ میخواهیم که بیایی ولی آداب این خواستن را شاید نمی دانیم.
همه کار میکنیم برای آمدنت ولی انگار که هیچ کاری انجام نمیدهیم.
مولای منتظران، به یومن تولدت، نمیدانی که چه ها نمیکنیم برای شادی دل تو.
چه آب و جاروهایی که نمیکنیم، محله های شهر و دیارمان را.
گلاب می پاشیم به در و دیوار کوچه هایمان که چه شده؟ مولایمان متولد شد.
آذین میبندیم درب خانه هایمان که شادی کنید یکی از بهترین روزهای خداست.
شکلات و شیرینی پخش میکنیم بین همه ی رهگذران آن شب.
و خلاصه خیلی کار.
خیلی.

ولی هنوز نیامدی و خیل عظیم مشتاقانت را در انتظار آمدنت گذاشته ای.
مهدی جان چرا نمیایی که نگاهمان گره بخورد به عدل و عدالتت؟
چرا این همه انتظار؟
چرا این همه سال؟

سکوت کردم و فکر کردم که واقعا چرا؟

ما که این همه کار میکنیم برای محیا سازی آمدن مولایمان ولی انگار که نه انگار !!!
شاید اینها دلیل اصلی نیست برای آمدن ایشان!
شاید گفتن اللهم عجل لولیک الفرج به تنهایی کافی نیست!
شاید این شعر که گفت :

بخوان دعای فرج را، دعا اثر دارد           دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

شاید هنوز دعاهایمان کبوتر عشق نشده.
شاید کوچه ها را آب و جارو میکنیم ولی دلهایمان را هنوز غبار گرفته گذاشته ایم.
شاید هم گلاب محبت بر روی دیوارهای قلبمان نپاشیده ایم
و یا شاید درب قلبمان را آذین نبسته ایم با نور ایمان
یا شاید شکلات و شیرینی زیاد پخش میکنیم بین رهگذران، ولی مهر و دوستی را کم!
و یا شاید …

نمیدانم چقدر از این راه را درست طی کرده ایم و چقدر اشتباه.

ولی این را خوب میدانم که عاشقان و منتظران واقعی ات کم نیستند و بیشتر از اینکه فقط بگویند اللهم عجل لولیک الفرج، عمل میکنند به آنچه میگویند و بی شک اگر امروزی که در آنیم، روزی باشد که به آمدنت نزدیک تر شده باشیم، به برکت وجود همان عاشقان واقعیست که آداب ظهورت را بهتر میدانند و بهتر عمل میکنند.

به حرمت همان منتظرانت، ما هم میگوییم : اللهـــــم عجـــــل لولیـــــک الفـــــرج

مرتبط ها

قالب خبری