جدیدترین مطالب امروز

چرا به خدا ، فرش می شود عالم … چرا به خدا ، خوب می شود حالم

تهیه کننده : بخش مذهبی

تهیه شده برای بخش : شعر

چرا به خدا ، فرش می شود عالم … چرا به خدا ، خوب می شود حالم

چرا به خدا ، فرش می شود عالم                     چرا به خدا ، خوب می شود حالم
چرا به خدا ، عشق می شود جاری                   چرا به خدا ، مِهر می شود کاری
اگر از پرده ی غیبت رها شوی امروز                    اگر از نور محبت بپاشی بر شب و روز
تو که میدانی عالم، چگونه منتظر است               تو که میدانی این وصال، با چه منفصل است
ماییم و این همه بی قرار دیدن تو                       ماییم و این همه بی صبر رسیدن تو
شاید امروز اشکمان خشکیده ست                    شاید اینک پرده ها نادیده ست
شاید از عشق ، سخن نیاوردیم                        شاید از راه عشقمان جا ماندیم
شاید آموخته ی مکتبت نشدیم                         شاید از بند هوس رها نشدیم
شاید اینقدر غرق در دنیاییم                              که دل آسوده از ترس فرداییم
شاید از بس که گفته ایم شاید                         جستجوهایمان خلاصه شده ست
هر شب جمعه به عشق دیدن تو                       آرزوهایمان که زمزمه شده ست

             شاید این جمعه بیاید شاید          شاید این جمعه بیاید شاید

به خدا راه عاشقی نمی دانیم                          بس که دلاّل ملک این و آنیم
بس که از آسمان جدا شده ایم                        بس که از راه عشق رها شده ایم
ولی با هر نگاه و مکتب عشق                          تو که میدانی عاشقت هستیم
تو که میدانی از صمیم وجود                             فقط از عطر نرگست مستیم
بیا به خدا ، عالمی دگرگون کن                         شاید این عالم ، از عشق جداست
بیا به خدا ، نور حق به زمین                             که زمین ، تشنه ی نور خداست

                   ** اللهـــــم عجـــــل لولیـــــک الفـــــرج **

مرتبط ها

قالب خبری