جدیدترین مطالب امروز

ویژگی های جمعیت شناختی را تحت کنترل در آورید

تهیه کننده : بخش آموزش

تهیه شده برای بخش : کارگاه کار آفرینی

ویژگی های جمعیت شناختی را تحت کنترل در آورید

اگر شما درختی بکارید و به آن رسیدگی کنید انتظار محصولی خوب را خواهید داشت ؛ ولی با کنترل ویژگی های جمعیت شناختی در هر صورت محصول عالی برداشت خواهیم کرد .

تجربه ی کاری و نارضایتی از شغل قبلی دو عامل از مجموعه ویژگی های جمعیت شناختی بودند که پیش از این در مورد آن ها به بحث پرداختیم ، حال به بررسی 5 مورد باقیمانده در این خصوص می پردازیم ولی به گونه ای متفاوت با آن چه در قبل با آن روبه رو شدید !
ویژگی سوم ” الگوی نقش ” است ، این ویژگی همانطور که از عنوان آن پیداست الگو برداری از نقش هایی که در زندگی فرد نقش دارند را موثر در کارآفرین شدن فرد می داند ؛ کودکی را در نظر بگیرید که پدری سرشناس در حوضه ی اقتصاد و یا شغل های کاملا اجتماعی دارد و یا گروه دوستی او را هم سالانی با بینش باز ( که برگرفته از خانواده های آن ها است ) تشکیل می دهند ، خب طبیعتا این عوامل وی را به سمت کار آفرینی سوق می دهند .
ویژگی چهارم ” شرایط کودکی ” می باشد که با توجه به توضیح وابسته و مستقیمی که به الگوی نقش دارد نیازی به توضیح پیرامون آن نیست .
ویژگی جمعیت شناختی بعدی ” سن ” می باشد ، این مهم بیان می کند که با بالا رفتن سن افراد خطرپذیری آن ها به اقتضای سن و روحیاتی که برایشان بوجود می آید کمتر می شود در نتیجه هر چه فرد جوان تر باشد امکان موفقیت او در شروع یک فعالیت کارآفرینانه بیشتر است .
بسیار خب ، دو مورد نهایی ویژگی های جمعیت شناختی را عامل ” سطح تحصیلات ” و ” انگیزه برای شروع فعالیت اقتصادی ” در بر می گیرد ؛ سطح تحصیلات به صورت تئوری بیان می کند که کارآفرینان در کنار فعالیت اقتصادی خود نسبت به سطح تحصیلی جامعه خود را بالا می کشند و به تحصیل می پردازند و انگیزه برای شروع فعالیت نیز می گوید هر چه نیاز فرد شدید تر باشد اقدام به شروع فعالیت اقتصادی از سمت وی سریع تر صورت می گیرد .
بسیار خب ، حالا گوشتان را جلو بیاورید تا چیزی را پنهانی با شما در میان بگذاریم ؛ آیا شخصی که در شرایط ایده عال رشد نکرده حق رسیدن به شغلی مستقل و کارآفرینانه را ندارد ؟
پاسخ این است که البته همه ی افراد این سهم را دارند ، تنها کافی است به قابلیت های خود پی برده و نقاط ضعف خود را از بین ببرند ، تحصیلات گرچه می تواند آرزوی زیبای خیلی از اشخاص باشد اما مهم تر از آن دانش است که از راه مطالعه و درک وقایاع صورت می پذیرد ، شما مسئله ای را می توانید به زیبایی توضیح داده و حل کنید که درکش کرده باشید ، پس زمانی میتوانید در مسیر کارآفرینی قدم بردارید که ویژگی های جمعیت شناختی و… را گرچه به صورت تئوری خوانده باشید ولی بتوانید آن ها را درک کرده و در صورت بروز مشکل راهکاری نوین ارائه دهید ؛ تمام بحث کارآفرینی همین است ، ارائه ی راهکار نوین .

مرتبط ها

قالب خبری