جدیدترین مطالب امروز

ویژگی سلطه گرایی و اثرات مخرب آن در زندگی مشترک

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

ویژگی سلطه گرایی و اثرات مخرب آن در زندگی مشترک

سلطه گرایی از جمله ویژگی های رفتاری مخربی است که در زن و مرد بروز می کند ، این رفتار در بلند مدت آثار مخربی را بر روابط طرفین خواهد گذاشت .

سلطه گرایی به نوع رفتاری گفته می شود که شخص در آن سعی در به کنترل در آوردن طرف مقابل خود دارد ؛ این نوع رفتار که در زن و مرد دیده می شود ( در مرد از شدت بیشتری برخوردار است ) ، به دلایل مختلفی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت باعث سرد شدن رابطه و بروز مشکلات گوناگونی خواهد شد .

علل بروز سلطه گرایی در افراد :

بازهم مثل همیشه اولین علت بروز سلطه گرایی به آموزش برمی گردد ، زمانی که منابع اطلاع رسان معتبر نباشند و شخص پاسخ بسیاری از پرسش های خود را به اشتباه دریافت کند ، در آینده و زمانی که در موقعیت قرار می گیرد دچار اضطراب می شود و آن را با سلطه گرایی جبران می کند . آموزش می تواند در دونوع مستقیم ( معاشرت ، مشورت و پرسش و پاسخ ) و غیرمستقیم ( الگوبرداری از نقش هایی چون پدر و مادر ) صورت پذیرد .

وقتی زن یا مرد ، از توانایی کافی جهت برقراری ارتباط روحی و جسمی برخوردار نباشند ، ترس از دست داد طرف مقابل باعث می شود به سلطه گرایی روی بیاورند ، اما واقعا این راه پاسخگو است ؟

عده ای از ابتدا زیربار سلطه گرایی نمی روند و مخالفت خود را علنا بروز می دهند ، بهترین شرایط در چنین وضعی این است که فرض کنیم اختلاف با راهکاریی چون مراجعه به مشاور و… حل می شود ؛ در صورت عدم توافق نیز در مواردی جدایی و طلاق مشاهده شده است .

در مواقعی که سلطه گرایی از همان ابتدا زمینه ساز طلاق و جدایی نمی شود ، شاهد زنگ خطرهایی چون سرد شدن روابط و بروز علائم افسردگی در شخصی که مورد سلطه قرار گرفته است خواهیم بود . این امر به دلیل محدودیت و رشد نیافتن قابلیت های فردی بروز می کند . بهترین راه آموختن نحوه صحیح ارتباط گیری است ، یعنی گفتگو و تعامل ؛ در چنین شرایطی طرفین به بیان خواسته های معقول خود ( نه خودخواهانه ) پرداخته و همسر وی تا جایی که موارد را منطقی بداند سعی در برطرف کردن آن ها خواهد کرد .

شخص سالم ( از نظر روحی ) ، فردی است که نه تنها سلطه گرایی را نمی پذیرد بلکه اگر شخصی داوطلبانه خود را زیر سلطه وی ببرد ، از سلطه گرایی سرباز زده و زمینه های رشد و کمال شخص مقابل را فراهم کند . توجه داشته باشید عامل فشار اگر همان لحظه نشانه های بارز نداشته باشد در بلند مدت نهایتا خرابی به بار خواهد آورد .

مرتبط ها

قالب خبری