جدیدترین مطالب امروز

وضع بهداشت و عواملی که در ارتقای این فاکتور مؤثرند ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

وضع بهداشت و عواملی که در ارتقای این فاکتور مؤثرند ؟

وضع بهداشت و اهمیت ارتقای این فاکتور در حوزه سلامت بر کسی پوشیده نیست ؛ اما برای رسیدن به این مهم ، عواملی مؤثر هستند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

عواملی که تاثیر بیشتری در بهبود وضع بهداشت دارند عبارتند از :

1. شرایط اقتصادی :
هر اندازه درآمد افراد بیشتر باشد دسترسی به شرایط زندگی بهداشتی مثل مسکن مناسب، تغذیه خوب و به دنبال آن ارتقای وضع بهداشت بیشتر خواهد شد.

2. شرایط کشاورزی :
تولید محصولات متنوع کشاورزی به اندازه کافی سبب استفاده بیشتر مردم از آن ها خواهد شد و سلامت همگانی را به دنبال خواهد داشت.

3. آموزش و پرورش :
اگر امکانات آموزش و پرورش به اندازه کافی در اختیار مردم باشد درصد بیشتری از مردم باسواد شده ، سطح سواد جامعه بالاتر می رود و در نهایت درک بهتری نسبت به مسایل مختلف از جمله مسایل بهداشتی پیدا می کنند و همین امر موجب می شود که وضع بهداشت کلی در جامعه ارتقا یابد.

4. وسایل ارتباط جمعی :
از طریق وسایل ارتباط جمعی می توان در مورد مسایل بهداشتی به مردم آگاهی بیشتری داد و آن ها را به رعایت این مسایل تشویق کرد تا به کمک آن بتوان به بهبود وضع بهداشت امید بیشتری داشت.

5. فرهنگ :
عقاید و رفتار مردم به فرهنگ شان بستگی دارد و به همین دلیل در مواقعی تغییر می کند.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری