جدیدترین مطالب امروز

هیجان چه تأثیری در ایجاد مفاهیم خواهد داشت ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

هیجان چه تأثیری در ایجاد مفاهیم خواهد داشت ؟

هیجان هم مانند هر یک از حس و حال های افراد نظیر شادی ، غم و … می تواند به ساخته شدن معنای انسان کمک کند ! اما این هیجان چه تأثیری در ایجاد مفاهیم دارد ؟

اگر شما هم جزو افرادی هستید که بیشتر به پیرامون خود توجه دارید و به حس و حال افراد اهمیت می دهید، در ادامه قصد داریم از حس هیجان صحبت کنیم و تأثیر آن در ایجاد مفاهیم را بررسی نماییم ؛ از این رو بد نیست برای شناخت و درک بهتر این موضوع ، همراه ما باشید.

بارها شده است که آنچه هیجان مثبت و خوشایندی در شخصی پدید می آورد ممکن است در دیگری هیجان منفی و مخالف آن را ایجاد نماید.

اگر امری در دو نفر هیجان متفاوت به وجود آورد بی گمان این دو نفر نظر و داوری متضادی درباره آن خواهند داشت؛ در نتیجه درک یکدیگر برایشان دشوار است و یکی دیگری را به بی ذوقی ، کج سلیقگی یا نادانی متهم می کند.

آنانکه به آزادی، میهن پرستی و فرهنگ کشور خود عشق می ورزند نمی توانند با کسانی که چنین احساس هایی را ندارند تفاهم برقرار کنند. همین امر در مورد کسانی هم صادق است که علاقه شدید مذهبی دارند و آنهایی که چنین علاقه ای ندارند.

این احساس تفاهم و همبستگی یا عدم تفاهم در اکثر زمینه های هنری، ذوقی، اجتماعی، عاطفی، اخلاقی، مذهبی و سیاسی نیز دیده می شود.

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری