جدیدترین مطالب امروز

هوش برتر و جدال نژادهای گوناگون بر سر تصاحب این عنوان

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مقاله آزاد

هوش برتر و جدال نژادهای گوناگون بر سر تصاحب این عنوان

سه نژادی که شهرت بیشتری در دنیا دارند را سفید پوستان ، سرخ پوستان و سیاه پوستان تشکیل داده اند که سالهاست در حال مبارزه برای دریافت لقب هوش برتر با یکدیگرند !

آیا شما می دانید بین این سه نژاد ، کدام یک از همه باهوش تر است ؟ سفید پوستان و سیاه پوستان ، دارای هوش برتر نسبت به سرخ پوستان هستند ؛ البته در تمام این نژادها ، استثنایی هم وجود دارد .

دانشمندان با گرفتن یک آزمون غیر کلامی بین کودکان سفید پوست و سیاه پوست به این نتیجه رسیدند که هوش کودکان سیاه پوست و سفید پوست ، قبل از تحصیل باهم یکسان است اما در هنگام تحصیل سفید پوستان ، دارای هوش بیشتری می باشند .

اما آیا دلیل این برتری هوش را هم می دانید ؟ خیلی از دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که سفید پوستان به دلیل داشتن امکانات رفاهی و اقتصادی ( نظیر مدارس و مدرسین کار آزموده ) دارای هوش برتر می باشند .

دانشمندان برای این نظریه ی خود دلیلی نیز آورده اند : آنها با گرفتن یک آزمون هوشی ، از دو فرد بالغ که یکی متعلق به شمال آمریکا و دیگری متعلق به جنوب آمریکا بود به این نتیجه رسیدند ، کودکانی که در شمال آمریکا زندگی می کنند دارای هوش برتر می باشند و دلیل این برتری هوش را داشتن امکانات رفاهی بیشتر شمال نشینان دانستند .

یکی از مهمترن دلایلی که باعث شکست کودکان سیاه پوست در مقابل کودکان سفید پوست در آزمون گفتاری شد ، نداشتن الگوی مناسب گفتاری و رفتاری بود ؛ والدین کودکان سیاه پوست شاغل هستند و به همین دلیل نمی توانستند به فرزندان کوچک خود دانشی بیاموزند .

این وضع در مورد نژاد سرخ پوستان و دیگر نژادها هم صدق می کند ؛ این نژادها چون دارای امکانات و اقتصاد خاصی نیستند و همیشه دست سلطه ی کشورهای سوء استفاده گر روی آنها بوده است ، فرصت داشتن زندگی بهتر با امکانات رفاهی بیشتر را نداشته اند و از این جهت و دقیقا به خاطر همین تفاوت ها ، فرصت پرورش هوش خود را نیز از دست داده اند .

طبق تحقیقات به عمل آمده هرچه تفاوت های اقتصادی ، فرهنگی ، آموزشی و موقعیت های خانوادگی کمتر باشد ، هوش نژادهای مختلف نیز به هم شبیه تر می شود .

آزمون هایی مانند استنفرد ـ بینه معیار مناسبی برای سنجش هوش تمامی نژادها نبوده و نخواهد بود ، زیرا این معیارها برای سنجش هوش سفید پوستان و سیاه پوستان بر سر تصاحب لقب هوش برتر ساخته شده است .

لقب هوش برتر متعلق به یک نژاد و یا یک کشور نیست و یا به طور ذاتی در نژادی وجود ندارد ، چیزی که این لقب را مهم می کند ، جدال هوشی بین نژادهاست .

بدون شک آنچه که باعث پیشرفت یک کشور و یا یک نژاد می شود ، سلاح و جنگ نیست ، بلکه ساخت مکان های غنی از دانش و پروراندن کودکانی با هوش برتر است ، پس چنانچه شما هم می خواهید فرزندانی با هوش برتر داشته باشید سعی کنید آن ها را در مراکز علمی و مدارس عالی رتبه ثبت نام کنید .

مرتبط ها

قالب خبری