جدیدترین مطالب امروز

هنر بخشیدن و تکنیک های تقویت آن در افراد ؟

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : اطلاعات

هنر بخشیدن و تکنیک های تقویت آن در افراد ؟

طبیعتا هنر بخشیدن را هرکسی ندارد ! ما در ادامه این مقاله قصد داریم از هنر بخشیدن صحبت کنیم و بگوییم چگونه می توان این خصیصه را در افراد تقویت کرد؟

بخشش همیشه آسان نیست، اما با چند تکنیک می توانیم راحت تر دیگران را ببخشیم و هنر بخشیدن را در خود تقویت کنیم.

1. اولین نکته ای که درخصوص هنر بخشیدن باید به یاد داشته باشید، این است که بخشش چیزیست که برای خودتان انجام می دهید تا وابستگی احساسی خود را به آنچه اتفاق افتاده متوقف کنید.

2. به خودتان یادآوری کنید که برای موفقیت باید به سمت جلو حرکت کنید و بخشش دیگران این روند را تسریع می کند. (نبخشیدن کسی که باعث رنجش شما شده است باعث ماندن در گذشته می شود.)

3. دعا، مراقبه و مدیتیشن و نوشتن خاطرات روزانه برای راحت تر کنار آمدن با بخشش دیگران مفید هستند.

عوارض و عواقب کینه داشتن و عدم تقویت هنر بخشیدن :

1- خشم و عصبانیت را در همه ی روابط خود به کار می برید
2- نمی توانید از زمان حال لذت ببرید چون فکر شما درگیر گذشته است
3- اضطراب و افسردگی دارید
4- احساس می کنید که زندگی فاقد هدف مشخص و معنی خاصی است
5- ارتباطات ارزشمند خود را با دیگران کاهش می دهید

منبع : کوکا

مرتبط ها

قالب خبری