جدیدترین مطالب امروز

هفته و چگونگی هفت روزه شدن آن

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

هفته و چگونگی هفت روزه شدن آن

ازقدیم تا کنون هفته هفت روز داشته و این مقدار با محاسبات دیگر روز و ماه و… کاملا مطابق است ، اما زمانی مردم هفته های پنج و شش روز را هم تجربه کرده اند !

دنیا همواره در حال پیشرفت است ، روز به روز بشر به کشفی تازه از دنیای علم دست پیدا می کند و با به کار بستن آن در زندگی خود و چه بسا اختراع ابزاری به جهت استفاده ی آسان از آن سعی به بهره برداری هرچه بهتر از زمان و عمر خود را دارد تا جایی که شاید در این بین این سوال مطرح نشود که مبدا این تحول از کجا و چگونه آغاز شد ؟

از عوامل مهم در تقسیم بندی عمر ، به روز ، هفته ، ماه و سال می توان اشاره کرد ؛ با گذر یک سال زمین چهار شکل مختلف به خود می گیرد ؛ اما آیا واحد کامل و کاربردی برای بشر به حساب می آید ؟

بی شک مهم است ، اما نکمیل کننده خیر .

در گذشته مردم از واحد روز و ماه استفاده می کردند که بخشی کوچک از سال به شمار می رود ؛ ملاکشان برای یک روز فاصله ی طلوع تا غروب خورشید بود و برای مطلع بودن از گذر یک ماه ، زمان پدیدار شدن هلال ماه تا کامل شدن ، محو شدن و در نهایت تشکیل مجدد آن را نشان قرار می دادند .

یک واحد بسیار کوچک در حد روز و یک واحد هرچند کوچک تر از سال ولی باز هم بسیار بزرگ در حد ماه !

وقتی مردم احساس نیاز به واحد زمانی بزرگ تر از روز و کوچک تر از ماه را درک کردند در شهر کهن بابل ، با مطالعات و تحقیقات دقیق استفاده از هفته که شامل هفت روز بود مرسوم گردید .

ملاک این تقسیم بندی سیر تکامل قرص ماه بود . مراحل تشکیل اولین هلال نازک ماه تا کامل شدن و مجددا محو شدن آن را ( تشکیل یک ماه و محو شدن مجدد آن برای تشکیل ماه بعدی ) به چهار قسمت مساوی می توان تقسیم کرد ؛ در هفته ی اول ( هفت روز اول ) ماه از یک هلال نازک شروع به پیشروی کرده و به نصف می رسد ( نیم دایره ) ، در هفته ی دوم ( هفت روز دوم ) قرص ماه کامل می شود ، در هفته ی سوم ( هفت روز سوم ) ماه شروع به تحلیل رفتن کرده و دوباره به نیم دایره تبدیل می شود و نهایتا در هفته ی چهارم ( هفت روز چهارم ) ماه کاملا محو شده و آماده ی تشکیل مجدد و آغاز ماه نو می شود .

بنابر این اثبات ، بابلیان تقویمی تنظیم کردند که هفته های آن هفت روز داشت .

نا گفته نماند در سال 1792 ، فرانسوی ها هفته ای ده روزه را تنظیم کردند که در مدت زمان کوتاهی به صحیح نبودن آن پی بردند ، همچنین در سال 1929 اتحاد جماهیر شوروی هفته را پنج روزه و شش روزه تنظیم کردند که به دلیل نبودن مبنای علمی در هیچ یک ، در سال 1940 هفته به مدت هفت روز در تمام دنیا تایید شد .

مرتبط ها

قالب خبری