جدیدترین مطالب امروز

نبض گیری مستلزم دانستن نکاتی در این رابطه می باشد

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : نکته ها

نبض گیری مستلزم دانستن نکاتی در این رابطه می باشد

اگر می خواهید نبض خود و یا اطرافیانتان را بگیرید ، بایستی با نکاتی لازم در این خصوص آشنا باشید تا بتوانید به روش اصولی اینکار را انجام دهید . ما به شما کمک میکنیم .

در این مقاله از بخش بهداشت و سلامت یک جم ، شما را با نکاتی در رابطه با نبض گیری آشنا خواهیم کرد ؛ نکاتی که شاید از آنها مطلع باشید و یا حتی اطلاعی از آنها نداشته باشید !

تعریف کوتاهی از نبض :

نبض : عبارت است از انتقال موج خون از داخل شریان ، که با لمس شریان ، می توان آن را حس کرد .

روش صحیح گرفتن نبض :

همانطور که می دانید ، نبض علاوه بر مچ دست ، روی گردن ، شقیقه ، کشاله ی ران ، پشت پا و آرنج نیز وجود دارد ، ولی در اکثر مواقع ، عملیات نبض گیری از طریق مچ دست صورت می گیرد ؛ برای گرفتن نبض ، بایستی انگشت سبابه ی خود را در امتداد انگشت شصت دست دیگر ، روی مچ قرار دهید تا بتوانید نبض خود و یا فردی که می خواهید نبضش را بگیرید را احساس کنید .

برای شمارش نبض ، بایستی به مدت 30 ثانیه و یا 15 ثانیه ، عمل شمارش نبض را انجام دهید ؛ اگر به مدت 30 ثانیه این کار را انجام می دهید ، بایستی حدود 40 نبض داشته باشید و اگر 15 ثانیه نبض شماری می کنید ، باید به میزان 20 نبض داشته باشید .

میزان نبض استاندارد در افراد مختلف با طیف سنی گوناگون :

تعداد نبض در نوزادان : 145 مرتبه در دقیقه
تعداد نبض در کودکان 2 ساله : 115 مرتبه در دقیقه
تعداد نبض در کودکان 5 ساله : 95 تا 100 مرتبه در دقیقه
تعداد نبض در کودکان 10 ساله : 80 تا 90 مرتبه در دقیقه
تعداد نبض در افراد بالای 10 سال : 70 تا 80 مرتبه در دقیقه
و تعداد نبض در افراد پیر : 60 تا 75 مرتبه در دقیقه

حال مواردی که باید در حین نبض گیری به آنها دقت داشته باشید را با هم مرور می کنیم :

1- شماره ی ضربان نبض ، تند زدن و یا کند زدن نبض
2- فاصله ی ضربان های نبض ( که بایستی منظم باشد )
3- پر و قوی بودن نبض یا ضعیف بودن آن

در انتها به این نکته هم توجه داشته باشید که :
نبض در اشخاص سالم ، پر و کامل است ، ولی در اشخاص بیماری که خون زیادی از آنها رفته ، ضعیف می زند ، بعلاوه اینکه تعداد نبض در حالت فعالیت بدنی ، تب و یا تشویش بیشتر می شود .

مرتبط ها

قالب خبری