جدیدترین مطالب امروز

میگو جانداری آبزی در بیشتر آبهای جهان

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : مستند

میگو جانداری آبزی در بیشتر آبهای جهان

جانداری سخت پوست ، آبزی و البته مقوی در بین موجودات دریایی که منبع غذایی مفیدی ، هم برای انسانهاست و هم دیگر جانوران دریایی ! میگو نام این جاندار است .

میگو که از شاخه ی بندپایان به شمار میرود و جزو جانورانی است که در کنار دیگر موجودات دریایی ، منبع مفیدی از خواص غذایی را در خود گنجانده است ، مورد بررسی این مستند از یک جم میباشد .

این جانور ، گونه ای از سخت پوستان آبزی است که در بیشتر آبهای جهان میتوان رد پای آن را جستجو کرد . میگو هم در آبهای شور قابل یافت میباشد و هم در آبهای شیرین ! خیلی جالب است انگار برای آسایش و آرامش دیگر موجودات ، خود را با تمامی شرایط وفق میدهد ! چرا ؟ چون این سخت پوست یکی از منابع غذایی مهم برای موجودات دریایی نیز میباشد و علاوه بر انسان ها که از آن استفاده میکنند ، دیگر موجودات در اعماق دریا نیز از وجود آن بی بهره نیستند .

میگو ها شاخص های زیادی در نوع ساختار بدنشان دارند که هر کدام از این ویژگیها در جای خود جالب توجه است .

میدانستید میگو ها قادرند رو به عقب شنا کنند ؟ بله آنها رو به عقب نیز میتوانند شنا کنند و مسافت دریا را به راحتی طی کنند .

اگر در کشورمان ایران ، سراغ این جاندار آبزی را بگیریم ، به خلیج فارس و دریای عمان خواهیم رسید که با کمی تحقیق و جستجو خواهیم یافت میگوی خلیج فارس از جنس پنائاس میباشد و بین 7 تا 15 سانتیمتر طول دارد .

ساختار بدنی میگو همانطور که پیشتر هم گفتیم ، ویژگیهای جالب توجهی دارد . بدن این جاندار کشیده و دراز و از دو طرف به هم فشرده است ، همچنین از سه قسمت : سر ، سینه و شکم تشکیل شده است که بر روی سر و قطعات سینه ی این جانور، پوسته ی سختی موجود است.

در دنبال شکم، دم میگو واقع گردیده که از شش حلقه کیتینی پوشیده شده است . دم میگو که در واقع دنبه ی میگو محسوب میشود ، مملو از یک قطعه پروتئینی سفید است که اهمیت صادراتی نیز دارد و دقیقا پس از صید در کشتی ، بلافاصله از سر جدا شده تا به موقع منجمد و بسته بندی و آماده صدور به داخل یا خارج کشور گردد .

مشهورترین نوع میگو ، لابستر یا شاه میگو میباشد که وزن آن تا یک کیلو و گاه بیشتر نیز میرسد .

جالب است آماری در مورد صید این نوع ویژه از میگو بدانید : از این نوع میگوی کمیاب که در سواحل صخره ای و نزدیک ساحل زیست می کند ، سالی حدود 200 هزار عدد صید می شود .

بعد از شاه میگو معروفترین نوع میگو یوفایو است که هر 5 عدد آن یک پوند وزن دارد.

کوچکترین نوع میگوی خلیج فارس هم که در زبان محلی به آن چکو و سرتیز میگویند، برای کنسرو مورد استفاده قرار می گیرد. وزن یکصد تا دویست عدد از این میگو به یک پوند میرسد و به حد وفور در خلیج فارس یافت می شود.

در مستندهای بعدی یک جم ، شما را با موجودات عجیب نیز آشنا خواهیم کرد .

مرتبط ها

قالب خبری