جدیدترین مطالب امروز

مورچه ها هم مانند انسان ها با هم صحبت می کنند

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : دانستنیها

مورچه ها هم مانند انسان ها با هم صحبت می کنند

مورچه ها مانند انسان ها در حین کار کردن با هم صحبت می کنند ، امروزه انسان به معنی اندکی از موج صوت هایی که بین این موجودات رد و بدل می شود پی برده است .

به نظرتان انسان که از همان دوران کودکی به کنجکاوی در مورد امور مختلف می پردازد و تا آخر عمر این کنجکاوی با شکل های مختلف با او همراه است ، تا چه حد از دنیای موجودات زنده ی دیگر غافل بوده ؟

بگذارید پاسخش را خودمان به شما بگوییم ، در واقع بسیار زیاد ؛ حتی اگر خودش هم بخواهد گاهی ابزار و وسایلی که برای ارضاء کنجکاویش لازم دارد را نمی تواند به راحتی تهیه کند و…

بیایید سری به دنیای مورچه ها بزنیم ( آن هم فقط گوشه ای کوچک از دنیای وسیع و پر رمز و راز آن ها ) و راه هایی را که مورچه ها به وسیله ی آن با هم ارتباط بر قرار می کنند را بررسی کنیم .

یکی از راه های ارتباطی مورچه ها با هم ، صحبت کردن است ( همان طور که در قرآن کریم به آن اشاره شده و هیچ شکی در آن نیست ) این صحبت کردن نه تنها میان مورچه ها بلکه در بین بسیاری از حشرات ( یا حتی تمام حشرات ) وجود دارد ، می دانید که صحبت کردن یک جور تولید صدا یا صوت است پس صحبت کردن ایجاد ارتعاشات صوتی است که در بین موجودات زنده ی مختلف متفاوت می باشد .

ارتعاشات صوتی ای که مورچه تولید می کند بیشتر از بازه ی شنیداری انسان است ، ما صداهای بین 20 تا 20000 هرتز را می شنویم ( صداهای کمتر از این حد را فروصوت و امواج قوی تر را فراصوت می گویند ) با این حساب مورچه ها صوتی بالا تر از 20000 هرتز ( فراصوت ) تولید می کنند ( پس جای شکر دارد که اصوات آن ها در بازه ی شنیداری ما نیست وگرنه کر می شدیم ! ) ؛ موضوع برایتان جالب تر می شود اگر بدانید نسبت به موقعیتی که مورچه ها در آن قرار می گیرند صوت خاصی را از خود تولید می کنند ، مثلا طی تحقیقات انجام شده ( و با استفاده از ابزار و وسایل دقیق ) در این زمینه صدایی که مورچه ها هنگام مواجه با خطر از خود تولید می کنند ضبط شده همچنین صدایی که هنگام جنگ با حشرات دیگر از خود تولید می کنند هم قابل کشف بوده است ( بسیاری از اصوات هنوز برای انسان علامت سوال بزرگی است و نمی داند معنای آن برای این حشرات مقاوم و سخت کوش چیست ) .

شنوایی مورچه به نسبت انسان بسیار قوی تر است ، مورچه صوت ها را با شاخک هایش ( بدون هیچ نا خالصی ) دریافت می کند ؛ بخشی از روزیه مورچه از همین راه ( دریافت فرکانس های صوتی به کمک شاخک هایش ) تامین می شود .

امروزه علاوه بر سمپاشی برای فراری دادن مورچه ها ، موش ها و … برای در امان بودن از عفونت ها و ضررهای ناشی از سمپاشی گاهی از یک دستگاه استفاده می کنند ( خصوصا در انبارهای مواد غذایی ) ، این دستگاه فرکانسی بسیار بالا را تولید می کند که با عملکردی مشخص باعث فراری دادن مورچه و … از محل مورد نظر می شود ؛ اگر از مکان هایی که واقعا باید عاری از حشرات باشند فاکتور بگیریم ، میبینید که این موجودات کوچک نه تنها مزاحم نیستند بلکه بسیار مفید بوده و وجودشان برای محیط زیست ( همین طور خود انسان ) لازم است .

حالا که بحث به انتهای خود رسید شاید یادآوری یک بیت شعر از شاعر بزرگ فارسی خالی از لطف نباشد :

میازار موری که دانه کش است ، که جان دارد و جان شیرین خوش است …

برای معدود افرادی خاطرنشان کنیم که اگر دانه هم نداشت جان دارد و جان شیرین خوش است !

مرتبط ها

قالب خبری