مهارت اطفال و انتظاراتی که باید از این سنین داشت ؟

:: نویسنده : بخش گوناگون
:: تاریخ انتشار : مارس 27, 2020
:: موضوع : گوناگون » مقاله آزاد
مهارت اطفال و انتظاراتی که باید از این سنین داشت ؟

مهارت اطفال مطمئنا با مهارت افراد بزرگسال خیلی متفاوت است ؛ ما در این مقاله سعی داریم شما را با انتظاراتی که باید از مهارت اطفال خود داشته باشید بیشتر آشنا کنیم .

اطفالی که 6 ماهه هستند چه رفتارهایی باید داشته باشند و قادر به انجام چه حرکاتی می توانند باشند ؟
در این رنج سنی چه کارهایی در توان اطفال هست و انتظارات نرمال از آن ها انجام چه کارهایی است ؟

به تدریج از سه ماهگی به بعد مهارت اطفال بیشتر می‌شود به گونه‌ای که در پنج ماهگی شروع به درک مفاهیم اولیه می‌کنند و با پرت کردن اسباب‌بازی از تختخوابشان به بیرون شروع به یادگیری علل و اثر کارها و درحقیقت کشف دنیای اطرافشان خواهند کرد.

البته مهارت اطفال از سن سه تا شش ماهگی محدود به این حرکات نیست و در ادامه به کارهایی که در این سن کودک می‌تواند انجام دهد، اشاره می‌شود.

بینایی : اولین مهارت اطفال ، بینایی است که با دقت به اشیا می‌نگرد. در آینه به تصویر خود توجه می‌کند، اما نمی داند که به تصویر خودش می‌نگرد. از شما تقلید می‌کند و چنانچه زبانتان را در آورید، او نیز همین کار را خواهد کرد. با استفاده از یک حوله می‌تواند با شما دالی موشه بازی کند.

شنوایی : محل صدای تولید شده را بهتر تشخیص می‌دهد و به سوی شخصی که صحبت می‌کند، برمی‌گردد.

کلامی : می‌خندد، غان و غون می‌کند، با شما یا تصویر خود در آینه صحبت می‌کند. اگر صدایش کنید، با تولید صدایی از خود، جواب شما را می‌دهد. می‌تواند بگوید “با” یا “دا”

هماهنگی اندام‌ها : هر چیزی را به دهانش می‌برد. ممکن است پایش را بگیرد و به دهانش ببرد. سعی می‌کند اشیا را بگیرد و لمس کند. می‌تواند با کف دست و سه تا از انگشتانش اشیا را در بغل بگیرد، اما هنوز نمی‌تواند از انگشت شست و اشاره خود استفاده کند. همچنین می‌تواند اسباب‌بازی‌ها و شیشه‌اش را با هر دو دستش نگه دارد. می‌تواند به اشیای روی میز یا زمین لگد بزند. اگر به او اسباب‌بازی بدهید، اسباب‌بازی موجود در دستش را می‌اندازد و همزمان می‌تواند اشیا را در دو دست خود نگه دارد.

کنترل حالت بدن : وقتی به پشت خوابیده است، اگر بخواهید او را بلند کنید سرش را بالا می‌گیرد و دستانش را بلند می‌کند. غلت می‌زند.

ادراک کلی : با چنگ زدن، آویزان شدن یا ضربه زدن به اشیا آنچه را که در محیط اطراف وی است تجربه می‌کند.

رفتار اجتماعی و عاطفی : از بودن با جمع لذت می‌برد و این موضوع را با خندیدن، ریسه رفتن و غان و غون کردن نشان می‌دهد.

منبع : دکترسلام

اشتراک گذاری این مطلب در :