جدیدترین مطالب امروز

منابع خانواده و آشنایی بیشتر با این تعریف مهم !

تهیه کننده : بخش گوناگون

تهیه شده برای بخش : ازدواج و خانواده

منابع خانواده و آشنایی بیشتر با این تعریف مهم !

منابع خانواده به تمام آن چیزهایی گفته می شود که می توان آنها را ویژگی های یک خانواده دانست ؛ ما در ادامه این مقاله شما را با تعریف منابع خانواده بیشتر آشنا خواهیم کرد .

منظور از منابع خانواده ، عناصر متفاوت سازنده خانواده است که عبارتند از ویژگی های مربوط به مشکل بهداشت روانی از قبیل نوع و شدت مشکل ، ویژگی های مربوط به خانواده از قبیل اندازه ، زمینه فرهنگی و موقعیت اقتصادی – اجتماعی خانواده و ویژگی های شخصی اعضای خانواده از قبیل سلامتی ، ایدئولوژی و شیوه های مقابله با مسائل .

تاثیر عوامل مربوط به منابع خانواده بر رشد کودکان و سیستم خانواده در ارتباط با مدل بوم شناختی در سطح خرده سیستم در ادامه این فصل مورد بحث قرار می گیرد.

عملکردهای خانواده ؟

منظور از این مولفه انواع مختلف نیازهایی است که خانواده آن ها را برآورده می کند از قبیل نیازهای اقتصادی ، مراقبت بدنی ، کمک به پشت سر گذاشتن دوره نقاهت ، اجتماعی شدن ، عاطفه ، تعریف خود و نیازهای آموزشی و شغلی .

خانواده ها از نظر اولویت دادن به این نیازها و نیز از نظر انتظاراتی که از اعضای آن ها برای ایفای نقش ویژه خود در درون خانواده می رود عملکردهای متفاوتی دارند .

در هر حال مراقبت از کودکان دارای مشکلات بهداشت روانی احتمالا به طرق معینی بر عملکردهای خانواده تاثیر می گذارد . به عنوان مثال میزان درآمد خانواده که می تواند جزو منابع خانواده محسوب گردد ، ممکن است کاهش یابد زیرا یکی از والدین احتمالا نمی تواند به واسطه نیازهای اضافی تحمیل شده بر خانواده به طور تمام وقت کار کند ، هم چنین تعریف خود در خانواده یا شیوه نگرش اعضای خانواده به خود و خانواده نیز احتمالا با حضور کودکی دارای مشکلات بهداشت روانی در خانواده دچار تغییر می شود ؛ بنابراین باید به این نکته توجه داشت که منابع خانواده میتواند در بهبود عملکرد یک خانواده تأثیر مهم و مستقیم داشته باشد .

منبع : دکترسلام

مرتبط ها

قالب خبری